Myasthenia Gravis Hastalığı Nedir?

Myasthenia Gravis Hastalığı Nedir?

Myasthenia Gravis (MG) nöromusküler kavşakta yani sinir sistemi ile kaslar arasında iletimi sağlayan reseptör yapılarda meydana gelen otoimmün bir hastalıktır. Bu reseptörlere karşı antikorlar gelişir. Sıklıkla saptanan antikor asetilkolin reseptör antikorudur. Bunun dışında daha az bir hastada saptanan anti-musk denen bir antikorda tespit edilmiştir. Bir kısım hastada da hala net bir antikor tespit edilmemiş ve seronegatif olarak sınıflandırılmıştır. Genç yaşlarda kadınlarda erkeklere göre sık görülmekteyse de 50 yaşın üzerinde erkek kadın görülme oranı eşit seviyelerdedir.

MG Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Hastalığın ana belirtisi kaslarda oluşan güçsüzlüktür. Bu güçsüzlük özellikle yorulma sonrası artmakta ve dinlenmekle kısmi de olsa düzelme seyri göstermektedir. Hastalar özellikle öğleden sonra ve akşam gelişen güçsüzlük, halsizlik, göz kapağında düşmeden şikayetçidir. Hastalık ataklar halinde seyretmektedir. Hastaların bir çoğunda göz hareketleri ve göz kapağı etkilenir. Göz kapağındaki düşüklük (ptoz) tek göz kapağında olabileceği gibi her iki göz kapağını da etkileyebilir. Göz hareketlerinde oluşan kısıtlılıklar çift görmeye (diplopi) sebebiyet verebilir. Kimi hastalarda yutma, konuşma etkilenebilir. Ciddi ataklarda solunum kaslarının etkilenip solunum yetmezliği tablosu oluşabilmektedir.

MG Hastalığının Farklı Seyirleri olabilmektedir;

MG farklı tablolarla karşımıza gelebilmektedir. Oküler MG denilen sadece göz hareketlerinde kısıtlılıklar, göz kapağı düşmesi (ptoz) gibi şikayetlerle seyreden formları yanında jeneralize MG olarakta adlandırılan oküler şikayetler dışında yaygın kas güçsüzlüğü, konuşma yutma, solunum sisteminin de etkilendiği ağır tablolarla da karşımıza gelebilir.

MG Hastalığının Tanısı:

MG hastalığının tanısında klinik şikayetler en önemli yol göstericilerden biridir. Kısa etkili antikolinerjik ilaçlara olan yanıtı değerlendirmek ilk tanı aşamasında yol gösterici olmaktadır. Bunun dışında şüphe edilen hastalarda repetetif Emg , tek lif Emg gibi elektrozyolojik tetkiler uygulanmaktadır. Hastalıkta var olan reseptorlere karşı oluşan antikorların gösterilmesi de tanıda önemli yer almaktadır. ( asetilkolin reseptör antikoru ve anti musk) Bunun dışında kısa etkili antikolinerjik ilaçlara olan yanıtı değerlendirmekte ilk tanı aşamasında yol gösterici olmaktadır.

MG Hastalığının Gidişatı:

Daha önceki satırlarda da paylaştığım gibi hastalığın genel gidişatı ataklar ve düzelme periyotları şeklinde seyretmektedir. Ataklar hastalığın başlangıcında daha ağır seyretmektedir. Özellikle yaşlılarda görülen jenaralize ataklar ve solunum kaslarının tutulması ölümcül sonuçlara neden olabilmektedir. MG hastalarının bir kısmında timus bezinin neoplazmı olan timoma saptanmaktadır. Bir kısmındaysa timus bezinin hiperplazisi saptanmaktadır.

Myasthenia Gravis Hastalığının Tedavisi

MG hastalığının tedavisinde semptomatik tedavide asetil kolinesteraz inhibitörleri kullanılmaktadır. (pridostigmin….) Hastalığın kontrol altında tutulmasında ise immunsupresif ilaçlar kullanılmaktadır. (prednol, azotioprin, siklosporin A, siklofosfamid, mikofenelat asetat…) Timomektomi yani tumoral timus bezinin cerrahi olarak alınması kimi MG hastalarında sikayetlerin azalmasina ve düzelmesine yol açmaktadır.

Mevcut konu ile ilgili aklınıza takılan sorular mı var? Bilgimin yettiğince cevaplamaktan mutluluk duyarım. Altta bulunan yorum kısmından sorularınızı , yorumlarınızı ve katkılarınızı beklerim. Teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: İçerik korunmaktadır!!