Epilepsi (Sara hastalığı) Nedir?

Epilepsi Nedir?


Epilepsi sözcüğünün kökeni eski Yunan dilindeki “epilepsia”dan türemiştir. Nöbet anlamına gelmektedir. Epilepsi halk arasında sara hastalığı olarakta isimlendirilir ki beyindeki sinir hücrelerinin artmış uyarılabilirliğinden kaynaklanan bir hadisedir. Hemen her yaşta görülebilen bu hastalık uzun süreli tedavi ve izleme gerektirmektedir. Hastanın yaşam kalitesini etkiler. Epilepsi tanısı nöroloji uzmanı tarafından konmalıdır.Görülme sıklığı toplumdan topluma değişmekle birlikte genellikle yılda 20-50/100.000 olarak bildirilmektedir.
Epilepsilerin ve epileptik sendromların uluslararası sınıflaması (ILAE, 1989)
I. Lokalizasyona bağlı ( fokal,parsiyel) epilepsiler ve sendromlar

1.1. İdyopatik (yaşa bağlı başlangıç) Sentrotemporal dikenli iyi huylu çocukluk çağı epilepsisi Oksipital paroksizmli çocukluk çağı epilepsisi Primer okuma epilepsisi

1.2.Semptomatik Temporal lob epilepsisi Frontal lob epilepsisi Parietal lob epilepsisi Oksipital lob epilepsisi Çocukluk çağının kronik progresif epilepsia parsiyalis kontinuası (Kojewnikow’s sendromu)
Spesik faktörlerle uyarılan nöbetlerle karakterize sendromlar

1.3. Kriptojenik


II. Jeneralize epilepsiler ve sendromlar
2.1. İdyopatik (yaşa bağlı başlangıç-yaş sırasına göre sıralanmıştır) İyi huylu ailesel yenidoğan konvülzüyonları İyi huylu yenidoğan konvülzüyonları Süt çocukluğunun iyi huylu miyoklonik epilepsisi Çocukluk çağı absans epilepsisi (piknolepsi)

Jüvenil absans epilepsisiJüvenil miyoklonik epilepsi (impulsif petit mal) Uyanırken gelen grand mal nöbetli epilepsi Diğer jeneralize idyopatik epilepsiler Belirli aktivasyon yöntemleriyle uyarılan epilepsiler

2.3. Semptomatik

2.2. Kriptojenik veya semptomatik (yaş sırasına göre) West sendromu (infantil spazmlar, Blitz-Nick-Salaam Kraempfe) Lennox-Gastaut sendromu Miyoklonik astatik nöbetli epilepsi Miyoklonik absanslı epilepsi

2.3.1. Nonspesik etyoloji Erken miyoklonik ensefalopatiErken infantil epileptik ensefalopati (Supression-burst ile niteli) Diğer semptomatik jeneralize epilepsiler

2.3.2. Spesik sendromlar

III. Fokal veya jeneralize oldukları belirlenemeyen epilepsiler

3.1. Jeneralize ve fokal konvülzüyonlu epilepsiler Yenidoğan konvülzüyonları Süt çocuğunun ağır miyoklonik epilepsisi Yavaş dalga uykusu sırasında devamlı diken-dalgalı epilepsi Edinsel epileptik afazi (Landau-Klener sendromu) Diğer belirlenemeyen epilepsiler

3.2. Jeneralize veya fokal konvülzüyon özelliği belirlenemeyen epilepsilerJeneralize tonik-klonik nöbetleri olan ancak klinik ve EEG bulguları jeneralize ya da fokal epilepsi ayrımında kesin bilgi vermeyen tüm olgular (uykuda jeneralize tonik-klonik nöbet gibi) bu gruba girer.

IV. Özel sendromlar

4.1. Duruma bağlı nöbetler (Gelegenheitsanfaelle) Febril konvülzüyonlar İzole nöbet veya izole status epileptikus Akut metabolik veya toksik nedenlere bağlı nöbetlerEpilepsi tanısı temelinde klinik bir tanı olmakla beraber sınıandırmadan da anlaşıldığı üzere çok farklı şekilde bulgular vererek,geniş bir yaş aralığında, farklı nedenlerle ortaya çıkabilmektedir. Epilepsi teşhisinde EEG yardımcı bir araçtır. Ayrıca nedene yönelik araştırmalarda beyin MR’ı ,metabolik faktörleri araştırmak üzere kan tetkikleri yapılabilir. Epilepsi teşhisi sonrası tedavi mevcut tabloya göre nörolog tarafından düzenlenmektedir. Tedavide kullanılan birçok ilaç yanında çocukluk çağında kullanılan diyetler ve ilaç tedavisine dirençli uygun görülen hastalara uygulanan cerrahi tedavi yöntemleri de bulunmaktadır.

Mevcut konu ile ilgili aklınıza takılan sorular mı var? Bilgimin yettiğince cevaplamaktan mutluluk duyarım. Altta bulunan yorum kısmından sorularınızı , yorumlarınızı ve katkılarınızı beklerim.

Teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: İçerik korunmaktadır!!