Serebral Ven Trombozu (SVT) Nedir?

Serebral ven trombozu ( SVT) beyin toplardamarlarında pıhtı oluşması şeklinde tanımlanabilir. İnmeler içinde beynin atardamar tıkanıklıklarına oranla daha az sıklıkla görülmektedir. Hastalık hafif tablolardan ağır seyredebilen tablolara kadar farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. Önceleri daha ölümcül şekilde seyretmesine karşın tıbbi tanı ve tedavi yöntemlerinin gelişmesi ile tanısının daha doğru bir şekilde konulup hızlı müdehaleler sayesinde ölüm oranları bir hayli azalmıştır.  Buna rağmen hala % 14 ‘ lere varan bir ölüm oranı bulunmaktadır.

SVT Nedenleri:

Vücutta pıhtılaşmaya neden olan hastalıkların hepsi beyin toplar damarlarında da tıknıklığa neden olabilmektedir. Bunun dışında bazı enfeksiyon ,kanserler, ilaç kullanımları ve kafanın lokal rahatsızlıklarıda serebral ven trombozu nedenleri arasında sayılabilir.

Bazı nedenleri sıralamak gerekirse:

 • Kafa travmaları
 • Kafa içi enfeksiyonlar
 • Orta kulak iltihabı
 • Mastoidit (Kulak kepçesi arkasındaki kemik çıkıntının iltihabi hastalığı)
 • Gebelik ve doğum sonrası dönem
 • Doğum kontrol hapı kullanılması
 • Kalıtsal pıhtılaşma bozuklukları (faktör 5 leiden mutasyonu,protein C,protein S ve anti-trombin III faktör eksiklikleri, protrombin II gen mutasyonu gibi)
 • Bazı kan hastalıkları ( lösemi, lenfoma,demir eksikliği anemisi, orak hücreli anemi gibi)
 • Kansere bağlı gelişen bazı durumlar (paraneoplastik sendromlar)
 • Bazı romatolojik hastalıklar (behçet hastalığı,sistemik lupus eritematozus(SLE) gibi)
 • Bazı kemoterapi ilaçları (L-asparaginase)

Yukarıda sayılmakta olan bazı enfeksiyonlar sonrası gelişen durumlarda tedavi olanaklarının  gelişmesi sayesinde oran azalmasına karşın diğer durumların görülme oranı artmaktadır.Bu nedenler arasında en sık karşılaşılan durumlar doğum sonrası dönem ve doğum kontrol hapı kullanımı sayılabilir.  Mevcut neden araştırmalarına rağmen hastaların yaklaşık %25-30’ unda bir neden saptanamamaktadır.

SVT Belirtileri Nelerdir ?

Hastalık çeşitli belirtiler gösterebilmektedir. Kafa içinde basınç artışı belirtileri( baş ağrısı, bulantı, kusma ) ortaya çıkar. Başağrısı, bulantı, kusma, epileptik nöbetler en sık karşılaşılan belirtilerdir. Hastalarda ani ilerleyici bilinç bozukluğu görülebilir. Hastalarda bazı nörolojik bulgular çıkabilir. (davranış, hareket bozuklukları, ptozis (göz kapağı düşüklüğü) gibi) Bazen baş ağrısıyla başvuran bir hastanın ağır felçlere ilerleyip kötüleşmesi izlenebilir.

SVT Tanısı:

Şüphe duyulduğunda ilk başvurulan tanı yöntemi beyin tomografisidir (BT) . Normal ve İlaçlı BT’de çeşitli bulgular görülebilir.Yine BT angiografi(venografi) tanıda kullanılır. İleri değerlendirme olarak beyin MR ve MR venografi kullanılmaktadır. Şüpheli sonuçlarda hastaya beyin digital subtraksiyon angiyografi (girişimsel angiografi işlemi) uygulanabilmektedir.

SVT Tedavisi:

Hastalığın tanı, takip ve tedavisi nöroloji uzmanınca gerçekleştirilir.

Hastaya ön planda olan bulgulara yönelik semptomatik tedaviler uygulanır. Epileptik nöbet varlığında antiepileptik tedavi, artmış kafa içi basıncını düşürmeye yönelik tedaviler ve gerektiğinde boşaltıcı lomber ponksiyon (belden sıvı alınması) uygulaması, enfeksiyon varlığında antibiyotik tedaviler verilmektedir.

Bunun dışında tedaviye yönelik kan sulandırıcı(heparin,düşük molekül ağırlıklı heparin ve oral antikoagülan (varfarin) gibi) ilaçlar verilmektedir. Serebral venöz tromboza bağlı venöz kanama olması durumunda bile hastaya düşük molekül ağırlıklı heparin ile tedavi başlanabilmektedir. Sonrasında hastaya oral antikoagülan (varfarin) başlanıp 3-6 ay kadar tedaviye devam edilir. Altta yatan bir neden saptanması durumunda tedavi süresi altta yatan nedene bağlı olarak daha uzun süreli olmaktadır. Tedavinin şekli nöroloji uzmanınca kişinin durumuna ek problemlerine göre belirlenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: İçerik korunmaktadır!!