Küme Baş Ağrısı ( cluster headache ) Nedir?

Küme baş ağrısı, primer baş ağrıları içerisinde 3. en sık görünen ağrıdır. Toplumda görülme sıklığı 1000’de 1-4 arasındadır.  Hemen her yaşta görülmesine rağmen 20 ile 40 yaşları arasında daha sık görülmektedir. Hastaların büyük çoğunluğu erkek cinsiyettir. Ağrının karakteristik özellikleri başın tek tarafında, çok şiddetli ve kısa süreli olmasıdır. Ataklarda aura yoktur ve ağrı 10-15 dakikada en yüksek seviyeye ulaşır. Küme epizodunda ağrı atakları genellikle gün içinde aynı saatte tekrar eder. Ağrı çok şiddetli , genellikle sıkıcı, oyucu, sıkıştırıcı, basınç hissi tarzındadır.Göz hizasında ve çevresinde tek taraflı, 15-180 dakika civarı süren , gün aşırı bir kez ile günde 8 defaya kadar ortaya çıkabilen şiddetli ataklar şeklinde seyreder.  Çoğu hasta bu baş ağrısını yaşadığı sırada bir huzursuzluk yerinde duramama gibi bir hissiyat içindedir. Hastalar genellikle ağrı döneminde yatamazlar ve tipik olarak dolaşmak zorunda kalırlar. Baş ağrısı ile birlikte aynı tarafta göz kapağında düşme,göz bebeğinin küçülmesi, göz yaşarması, burun akıntısı yada tıkanması, gözde kızarıklık ve nadir olarak alında yüzde terleme, ateş basması, yüzde ve göz kapağında şişme görülebilir. Nabız düşüklüğü, tansiyon yüksekliği ve mide salgılarında artış olabilir.

Karakteristik bir başka özelliğide periyodik şekilde oluşmasıdır. Bu periyodik epizotlar en çok bahar aylarında görülür. Fakat bazı hastalarda tek bir küme dönemi de olabilmektedir. Her ne kadar primer baş ağrısı olarak sınıflandırılsa da altta yatan başka sebeplere sekonder olarakta çıkabilir. Küme baş ağrısı, olguların yaklaşık  % 4 ‘ünde kalıtsal olabilir. Bu baş ağrısı atakları aylar hatta yıllar süren düzelme dönemleri olan haftalarca veya aylarca sürebilen atak dönemleri (küme ismi bu dönemsel periyotlara istinaden konmuş) biçiminde ortaya çıkar. Bazı hastaları (hastaların yaklaşık % 10-15’i) düzelme olmaksızın kronik şekilde seyreder. Bu durum kronik küme baş ağrısı olarak isimlendirilir. Ağrı her bir küme dönemi sırasında hemen hemen değişmeksizin aynı yerde ortaya çıkar. Küme baş ağrısı alkol ve bazı ilaçlar ile tetiklenebilir. Genellikle alkol alımı sonrası 20-30 dk içinde baş ağrısı atağı tetiklenir. Bu nedenle bu hastalar alkol alımından kaçınır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: İçerik korunmaktadır!!